Nacházíte se zde:   Úvod
  |  Přihlásit se

Prohlášení o soukromí

Bystrcký tenisový klub se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Bystrcký tenisový klub a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Bystrcký tenisový klub souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Bystrcký tenisový klub shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Bystrcký tenisový klub také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na Bystrcký tenisový klub. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Bystrcký tenisový klub využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Bystrcký tenisový klub.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Bystrcký tenisový klub, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: Bystrcký tenisový klub nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Bystrcký tenisový klub doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Bystrcký tenisový klub, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. Bystrcký tenisový klub není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Bystrcký tenisový klub a  mimo rodinu webů Bystrcký tenisový klub.

Použítí osobních informací

Bystrcký tenisový klub shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu Bystrcký tenisový klub  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Bystrcký tenisový klub také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z Bystrcký tenisový klub a jeho částí. Bystrcký tenisový klub vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Bystrcký tenisový klub může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných Bystrcký tenisový klub a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Bystrcký tenisový klub nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Bystrcký tenisový klub udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Bystrcký tenisový klub za účelem zjištění jaké služby Bystrcký tenisový klub jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Bystrcký tenisový klub jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Bystrcký tenisový klub prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Bystrcký tenisový klub se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Bystrcký tenisový klub; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Bystrcký tenisový klub nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Bystrcký tenisový klub používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Bystrcký tenisový klub pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Bystrcký tenisový klub, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Bystrcký tenisový klub nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Bystrcký tenisový klub zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Bystrcký tenisový klub uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Bystrcký tenisový klub může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Bystrcký tenisový klub vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Bystrcký tenisový klub nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Bystrcký tenisový klub vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že Bystrcký tenisový klub se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na admin@change.me. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)