Nacházíte se zde:   Kontakt
  |  Přihlásit se

 

BYSTRCKÝ TENISOVÝ KLUB Brno, z.s.
J. Obrovského 2
635 00 Brno - Bystrc
Tel.: 546 223 093, mob.: 606 882 767
IČO: 66596874
Email: info@bystrckytenisovyklub.cz
Bankovní spojení : Komerční banka, číslo účtu : 115-2590800217 / 0100


Výkonný výbor BTK - kontakty
Sekce pro členy BTK - vstup je jen po přihlášení;


Otevírací doba:

 •      Letní sezóna:  8.00 - 20.00 hod.
                            od 1.května - 31.října
 •                           (květen, srpen, září): 8.00 –12.00, 13.00 – 20:00 hod.
 •                           (červen, červenec):   8.00 –12.00, 13.00 – 20:30 hod.
 •      Zimní sezóna: 6.00 - 24.00 hod.
                            od 1.listopadu - 15.dubna


Informace a rezervace kurtu

Letní sezóna: mob. 606 882 767
Zimní sezóna: tel. 546 223 093, mob. 777 939 899

Provozní řád – BYSTRCKÝ TENISOVÝ KLUB Brno, z.s.

PROVOZNÍ ŘÁD BYSTRCKÉHO TENISOVÉHO KLUBU Brno, z.s.

 1. Členové tenisového klubu i další uživatelé tenisového areálu jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v prostorách šaten, klubovny i na kurtech, respektovat zásady slušného chování a dbát pokynů správce areálu.
 2. Hrát na kurtech je možné po splnění těchto povinností:
  • členové BTK – po zaplacení členských a provozních příspěvků
  • uchazeči o členství – po zaplacení vstupního poplatku
  • nečlenové BTK – po zaplacení příjmové poukázky, kterou jsou povinni se prokázat na požádání správce nebo člena výboru BTK

  Výše poplatků pro rok 2019:
  • kategorie A – dospělí, členové BTK členské příspěvky 3 000,-Kč
  • kategorie B – 16 - 18-ti let, členové BTK  členské příspěvky 1 500,-Kč
  • kategorie C – dopolední, členové BTK členské příspěvky 2 000,-Kč
  • kategorie D – nečlenové, hodinové hraní ve výši 120 Kč / hod. do 15:00 hod.; 160 Kč / hod. od 15:00 a víkendy 140 Kč / hod. V    případě pravidelného týdenního hraní se hodinové sazby zvyšují o poplatek rezervace ve výši 20 Kč za každou herní hodinu
  • kategorie Ž žáci (10 - 15 let), členové BTK 800 Kč
  • skříňka pouze pro členy BTK 100,-Kč

  Brigády /pouze členové BTK/ - max. 10 hod. na člena do vyčerpání limitu; odpracované hodiny budou propláceny 50,-Kč za hod. ze zaplaceného provozního příspěvku do 30. 4. 2019. Nezaplacení příspěvků po výše uvedeném termínu bude penalizováno částkou 200,- Kč! Do uhrazení ročních členských příspěvků platí pro člena BTK kritéria kategorie D!. U soukromých podnikatelů je možné nahradit placení příspěvků uzavřením sponzorské smlouvy na dotování činnosti BTK podle individuálně dohodnutých podmínek.
 3. Provozní doba
  • (květen, srpen a září): 8 –12, 13 – 20.00 hod
  • (červen, červenec): 8 –12, 13 – 20.30 hod
  Hraní mimo tuto dobu je možno dohodnout se správcem, který proti podpisu zapůjčí klíč pouze od brány tenisového klubu. Ostatní provozní prostory budou v tuto dobu uzavřeny !
 4. Hrací doba + hrací poplatky: pro dvouhru 1 hodina, pro čtyřhru 1,5 hodiny
  Členové BTK mají možnost po zaplacení 20,- Kč rezervovat si u správce kurt na určitý den a hodinu, avšak pouze 2x za týden za podmínky, že nahlásí i jméno svého partnera. Čekací doba je 15 minut, poté bude kurt poskytnut čekajícím zájemcům. Při obsazování kurtů je nutno respektovat vyhrazení dvorců pro tenisovou školu, trénink závodních hráčů a jiné sportovní akce (zápasy závodních hráčů, turnaje atd.) dle rozpisu na nástěnné tabuli. Obsazování kurtů ( i členy BTK ) je nutno nahlásit správci, který eviduje čas zahájení hry. Členové BTK a uchazeči o členství mají přednost před krátkodobými členy. V době největší vytíženosti areálu ( 16 – 20 hod ) mají přednost při obsazování kurtů POUZE členové platící roční provozní příspěvek v plné výši NEBO závodní hráči, kteří mají na daný den naplánován trénink. V případě obsazování dvorce krátkodobými členy se prodlužuje hrací doba kategorie A o ½ hod.
 5. Každý člen BTK obdrží po uhrazení ročních členských příspěvků členskou kartičku, kterou je povinen se prokázat na požádání správce BTK nebo kteréhokoliv člena výkonného výboru BTK
 6. Trenéři provozující svoji činnost na dvorcích BTK budou primárně trénovat na dvorcích č. 5, 6 a 7... v případě nevytížených dvorců č. 1, 2, 3 a 4 mohou výjimečně využít i tyto dvorce, ale v případě zájmu členů BTK o hraní ( starších 18 let ) na dvorcích č. 1 – 4, trenéři tyto dvorce uvolní do 15 minut.
 7. Členové BTK i uchazeči o členství mají možnost přivést si hosta, což musí nahlásit správci. Ovšem, každý host, člen BTK platící POUZE roční udržovací poplatek nebo členové BTK kategorie C = dopolední, hrající v odpoledních hodinách, platí VŽDY poměrnou část z pronájmu dvorce !
 8. Po hře je každý hráč povinen urovnat povrch kurtu nejprve hrablem a pak zamést. Po úpravě je nutno vrátit použité nářadí na původní místo ! Hrabla umístit na určená místa a kartáče nebo desky opřít o plot za kurtem.
 9. Po dešti, pokud na kurtech stojí voda, je správce oprávněn provoz dvorců zavřít. Vstup na kurty je pak až do opadnutí vody zakázán. Všechny následné úpravy povrchu lze provádět pouze za přítomnosti správce a podle jeho pokynů.
 10. V prostorách koupelen / sprch / a toalet je ZAKÁZÁNO praní a čištění osobních věcí nebo jakékoliv zbytečné plýtvání vodou.
 11. Dodržování provozního řádu kontroluje správce areálu a členové BTK.
 12. Porušování tohoto provozního řádu bude výborem BTK postihováno a může mít za následek i vyloučení z řad členů BTK.
 13. Za osobní věci odložené v šatnách i skříňkách BTK neručí !
V Brně 23. dubna 2019 Výbor BTK
Provozní řád BTK v PDF formátu ke stažení zde